publicacions

la meva tesina

Qualitat en conservació de la jardineria

Aquesta tesina va néixer amb la voluntat de crear un model per avaluar la qualitat en la conservació de la jardineria;

Proposa un model per avaluar la qualitat de la conservació de la jardineria, definint uns elements clau. A aquests elements els anomena «objectes de qualitat», per exemple: grup de flor, metres quadrats de gespa, etc. I a cada objecte de qualitat se li assignen uns paràmetres d’avaluació. A tall d’exemple: a una gespa (objecte) se li avaluaran els següents paràmetres:

 

  • Vora
  • Estat sanitari
  • Homogeneïtat de color.
  • Presència de males herbes.
  • Presència d’elements aliens (paper, llaunes)
  • Alçada de sega.

 

A més, es genera un algoritme matemàtic per tal de ponderar els objectes, paràmetres, i la relació entre ells, de tal manera que la direcció tècnica hi pugui incorporar criteris propis, segons els objectius que pretengui assolir.

En síntesi, l’estudi esdevé una eina útil a la direcció tècnica per objectivar aquest tipus d’avaluació.

Descarrega't la tesina completa

altres publicacions

Manual de manteniment de parcs i jardins

Espais verds urbans: elements de gestió i qualitat